Alegerea Lui Hercule

Hercules

Alegerea Lui Hercule.
Plăcerea și datoria în secolul XXI

„În ciuda opiniilor care susțin contrariul, lumea occidentală nu intră la ora actuală într-o nouă epocă imorală; ea suferă mai degrabă de o maladie diferită, și anume, pierderea politeții.”[1]

A.C. Grayling porneşte de la mitul alegerii  lui  Hercule, fiul lui Zeus si al Alcmenei, adică alegerea între Virtute (Datorie) şi Plăcere (Viciu). Se pare că Hercule a ales virtutea. Tema a fost foarte influentă de-a lungul istoriei, acest subiect atrăgându-i pe multi poeţi, compozitori, pictori, printre alţii pe Poussin, Reubens, Handel si Bach. Până şi revoluţionarii francezii au vrut să-i ridice lui Hercule o statuie în Piaţa Bastiliei ca o emblema a determinării datoriei lor pentru umanintate, iar părinții revoluției americane au vrut să reprezinte simbolul lui Hercule pe monedele lor. Grayling se foloseşte de acest mit ca punct de plecare pentru o serie de eseuri despre viaţa optimă şi analizează dacă plăcerea şi datoria au ceva să ne înveţe. Cartea are trei părți: Binele individual, Morala practică și Societatea. Primul capitol Binele individual tratează cele șapte note ale binelui: nota sensului, nota strădaniei, nota adevăului, nota libertăţii, nota frumuseţii şi nota împlinirii. Celelalte două capitole analizează teme cum ar fi: morala și etica, moartea și murirea, religia și rațiunea, drogurile, valorile familiei, politețea și societatea civilă, drepturile omului, războaiele și crimele lor, drepturile omului.

“Alegerea Lui Hercule. Plăcerea și datoria în secolul XXI” este o carte provocatoare care te face să contempli ce înseamnă viaţa bună pentru tine. Grayling ne avertizează că, pe de o parte, o viață de om înseamnă mai puțin de o mie de luni și că este plină de oportunități și posibilități de prietenie și iubire, iar, pe de altă parte, sunt atâtea posibiltăți de a  te bucura de viață câți oameni sunt. Grayling nu pledează pentru imoralitate, ci pledează pentru raționalitate, pentru neîngrădirea bucuriei vieții, pentru libertatea de gândire și alegere, pentru politețe și respect pentru opțiunea celorlalți.


[1] A.C. Grayling, Alegerea lui Hercule, Plăcerea și datoria în secolul XXI, Editura Polirom, Iași, 2009, trad. Horia Florian Popescu, pag.155.

Comments are closed.


Archives